Co je ZA/ARC?

ZA/ARC je SW - řešení pomocí kterého si bezpečně a dle předepsané legislativy uložíte vaše data z digitálních tachografů a vyhodnotíte kotoučky analogových tachografů.

ZA/ARC je flexibilní. ZA/ARC podporuje nejenom centrální ale i necentrální vozové parky a může také bez problémů slučovat údaje z více poboček a přidružených servisů. SW se proto hodí pro všechny typy a velikosti vozových parků a formy jejich organizace.

ZA/ARC je otevřený. Všechna zaznamenaná data budou uložena v databázi a mohou být libovolně vyhodnocována, analyzována a dále zpracovávána. Také data z digitálních tachografů, která byla uložena pomocí jiných systémů dle EU-Formátu příloha 1B mohou být bez problému převzata ZA/ARC.

Proč ZA/ARC?

Díky řadě přídavných funkcí Vám ZA/ARC nabízí daleko více než systém ukládání dat. Rozsáhlé bezpečnostní funkce automaticky kontrolují úplnost a integritu ukládaných dat. Monitorovací funkce Vás včas upozorní na vypršení platnosti karet. Kromě toho si můžete snadno a přehledně vyhodnotit pracovní a odpočinkové časy Vašich řidičů a tím optimálně řešit dispozice řidiče.

Ve spojení se Scan-modulem na kotoučky můžete využívat jednotlivých přenosů dat z analogových a digitálních tachografů u více vozových parků

ZA/ARC může být libovolně kombinován s dalšími Zamik - program moduly a nabízí Vám cenově dostupné řešení profesionálního řízení managementu vozového parku

Vaším rozhodnutím pro ZA/ARC profitujete z našich dlouhodobých zkušeností v oblasti managementu vozových parků a vsázíte na promyšlený, lehce ovladatelný SW - koncept , který je optimální pro každého uživatele. Archivace údajů z digitálních a analogových tachografů S ZA/ARC nesplňujete pouze předpisy ohledně ukládání dat z digitálních tachografů, nýbrž současně využijete tato data k vyhodnocení a analýze na jejichž základě můžete profesionálně řídit Váš vozový park

Nabízené HW komponenty pocházení od renovovaných předních výrobců ZA/ARC SW - interface

- pružná možnost přenosu různých dat a formátů souboru
- další přenos uložených dat kontrolním úřadům e-mailem nebo záznamovým médiem
přehled nabízených komponentů

- sw ZA-ARC ( i síťová verze)
- čtečka karet
- čtečka karet a kabel PC - tachograf
- stahovací klíč
- radiový přenos mezi PC a tachografem ( dosah až 200m )
- scanner ( stolní nebo přenosný ) včetně SW
doporučovaná sada umožňující vyhodnotit digitální i analogový tachograf

- sw ZA-ARC
- čtečka karet
- scanner ( stolní ) včetně sw

Výtah ze zpracování a rozsahu :

- zabezpečený program a přístup k datům
- jednoduché vedení správy firmy, všech karet řidičů a celého vozového parku
- vedení kmenových dat pomocí automatické kmenové sestavy údajů o řidičích a vozidlech
- přenos údajů z karty řidiče a řídící jednotky vozidla
- porovnávání údajů z karty řidiče s údaji řídící jednotky vozidla
- analýza a vyhodnocování chyb
- grafická úprava povrchu pro přehledné zobrazení chybné archivace
- rychlá analýza a vyhodnocení dat s mnoha možnostmi kontroly a ověření
- zobrazení chybného uložení
- vyhledávání datových jednotek o řidiči a vozidle
- grafické znázornění údajů
- podpora dispozic řidiče, využití a plánování trasy
- příprava dat k dalšímu zpracování - např. výpočet nákladů, mezd, výkaz o pracovní době
- řidiče
Archivace údajů

- z karty řidiče
- ze všech schválených typů digitálních tachografů
Dohled nad lhůtami uchovávání dat s automatickým uspořádáváním údajů

- Úprava archivovaných sestav pro předání kontrolním úřadům
- Přenos dat pro další provozní zpracování ve všech běžných formátech
ZA/ARC HW - interface :

- Digitální tachograf (EG - kontrolní přístroj) - přímé připojení nebo rádiový přenos
- čtečka karet s display nebo bez
- karetní terminál (fix kontrol)/PDA
- Siemens VDO Downloadkey (klíč ke stahování dat)
- scanner na kotoučky