Cena vyhodnocení dat z karet řidičů

a) vyhodnocení stažených dat pro 1 řidiče / 28 dnů = 200,- Kč + poštovné
(Poznámka: Stažení dat zařízením provozovatele a odeslaní souboru dat emailem ke zpracování. Vyhodnocená data zpět k provozovateli v tištěné podobě.)

b) vyhodnocení stažených dat pro 1 řidiče / 28 dnů = 250,- Kč + poštovné
(Poznámka: Stažení dat provedeno v naší provozovně - provozovatel nevlastní stahovací zařízení. Vyhodnocená data zpět k provozovateli v tištěné podobě.)

c) vyhodnocení stažených dat pro 1 řidiče / 28 dnů = 250,- Kč + poštovné + cestovní náhrady k provozovateli (9,50 Kč/km)
(Poznámka: Stažení dat provedeno u provozovatele - provozovatel nevlastní stahovací zařízení. Vyhodnocená data zpět k provozovateli v tištěné podobě.)

Cena vyhodnocení dat z digitálního tachografu

a) vyhodnocení stažených dat pro 1 tachograf / 3 - 6 měsíců = 250,- Kč + poštovné
)Poznámka: Stažení dat zařízením provozovatele a odeslaní souboru dat emailem ke zpracování. Vyhodnocená data zpět k provozovateli v tištěné podobě.)

b) vyhodnocení stažených dat pro 1 tachograf / 3 - 6 měsíců = 500,- Kč + poštovné
(Poznámka: Stažení dat provedeno v naší provozovně - provozovatel nevlastní stahovací zařízení. Vyhodnocená data zpět k provozovateli v tištěné podobě.)

c) vyhodnocení stažených dat pro 1 tachograf / 3 - 6 měsíců = 500,- Kč + poštovné + cestovní náhrady k provozovateli (9,50 Kč/km)
(Poznámka: Stažení dat provedeno u provozovatele - provozovatel nevlastní stahovací zařízení. Vyhodnocená data zpět k provozovateli v tištěné podobě.)

Množstevní slevy

10 - 20 řidičů 150,- až 180,- Kč / 1 řidič (dle způsobu předání dat)
nad 20 řidičů individuálně

Podmínky pro uplatnění slevy:
stažení dat je provedeno (zasláno) v jeden den od všech řidičů provozovatele
stahování dat je prováděno pravidelně (jednou za 31 - 35 dnů)
platba daňového dokladu (faktury) v termínu splatnosti

Množstevní slevy

10 - 20 tachografů 150,- až 350,- Kč / 1 tachograf (dle způsobu předání dat)
nad 20 tachografů individuálně

Podmínky pro uplatnění slevy:
stažení dat je provedeno (zasláno) v jeden den u všech tachografů
stahování dat je prováděno pravidelně (jednou za 3 měsíce)
platba daňového dokladu (faktury) v termínu splatnosti